แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบต่อเนื่องทั้งระบบ ตั้งแต่ Sale, Purchase, Store, Invoice ต่างจากหลักสูตร Purchase Workshop ที่เน้นงานเดียว เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม

และ Workshop ที่ดีที่สุดสำหรับ หลักสูตรนี้ก็คือ Logistic อันเป็นงานที่ต้องใช้ข้อมูลต่อเนื่องทั้งระบบตั้งแต่ ขาย ซื้อ คลัง ส่ง เก็บตังค์ ซึ่งจะสัมพันธ์กันเป็นระบบ ทำให้สามารถเห็น Stock ทันทีที่รับ Order

หลักสูตรเน้นวิเคราะห์ออกแบบ และระบบ Auto ดูงานกันก่อนครับ

เกี่ยวกับงานที่จะทำให้หลักสูตรLogistic ไม่ได้เป็นแค่กระบวนการขนส่งอย่างที่ทุกคนเข้าใจ หากแต่เป็นระบบบริหารงานทั้งกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มต้นขาย ซึ้อ คลัง จัดส่ง บัญชี จนถึงวางบิลเก็บเงิน ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยการบริหารจัดการที่สอดคล้องต่อเนื่องตลอดกระบวนการ โดยให้มีการสะดุดหยุดเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จึงจะเกิดผลกำไรสูงสุด

การจะทำอย่างนี้ได้ ผู้บริหารต้องมีระบบที่สอดคล้องชัดเจน และแน่นอน ต้องมีข้อมูล ! 

หลักสูตรนี้เราจะมาเรียนวิธีเขียนโปรแกรมในระบบ Network ที่สามารถใช้ข้อมูลต่อเนื่องได้ตลอดสายแบบ Realtime ไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อน

เกี่ยวกับผู้สอนผ่านงาน Logistic กับ Supply Chain มากว่า 30 ปี ตั้งแต่ Tomy Toy, Nippon Express, Thai-Laos Lignite, Future Garment, Lite-On

และเนื่องจากงานที่ทำมีความต้องการข้อมูลจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ วางแผน ผลิต คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนแผนกขนส่ง BOI และภาษีอากร

การเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นสุดๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือ IT ขณะที่ Programmer หายาก และแพงมาก แถมเขียนไม่ค่อยได้อย่างใจ เพราะเราอธิบายให้เขาเข้าใจไม่ได้ หรือเพราะเขาฟังไม่เข้าใจกันแน่ ผมจึงตัดสินใจไปเรียนเขึยนโปรแกรมเอง โดยลงเรียนหลักสูตร PPD (Professional Programming Developer) ที่จุฬา ในปี 2540 และนำมันมาใช้ในงานตั้งแต่นั้นมา จนประสบความสำเร็จอย่างดีในงานที่ทำ สามารถกำกับจนงานลื่นไหลได้ไม่สะดุด รู้ปัญหา และติดตามงานได้ก่อนจะเกิดเรื่อง ตลอดจนสามารถออกรายงานต่างๆได้รวดเร็ว ตามต้องการของฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะต้องการในรูปแบบใด

เคยเป็นที่ปรึกษาด้าน Logistic ให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ กองส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เคยเป็นวิทยากรสอน IT เรื่องฐานข้อมูลให้กับ อบต. กองควบคุมโรคติดต่อ และ กระทรวง ICT

ปัจจุบันรับเขียน และรับสอนเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Access มี Course Online ส่วนตัวหลักสูตร 'เขียนโปรแกรมได้ภายใน 20 ชม. ด้วย MS Access'.

ที่มาทำหลักสูตร Excel นี้ เพราะเห็นว่าคนไทยเก็บข้อมูลผิดกันมาก สิ้นเปลืองทรัพยากรมนุษย์มหาศาล ขณะที่หลายองค์ยังไม่รู้จัก MS Access ซึ่งใช้เขียนโปรแกรมโดยตรง จึงตั้งใจทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาทดแทน เพื่อให้ผู้ใช้ Excel สามารถทำงานได้ดีกว่าเดิมสามารถลดเวลาลงได้ระดับนึง


Example Curriculum

  แนะนำหลักสูตร
Available in days
days after you enroll
  ออกแบบโปรแกรม
Available in days
days after you enroll
  สร้างฐานข้อมูล
Available in days
days after you enroll
  สร้างแบบสอบถาม - Query
Available in days
days after you enroll
  สร้างฟอร์ม - Form
Available in days
days after you enroll
  เขียนระบบอัตโนมัติ - Automation
Available in days
days after you enroll
  รายงาน
Available in days
days after you enroll
  แปลงโปรแกรมเป็ฺนระบบ Network
Available in days
days after you enroll
  เพิ่มเติม
Available in days
days after you enroll

Choose a Pricing Option