สร้างฟอร์มขาย

สร้างฟอร์มขายด้วยการสร้างฟอร์มเปล่าจาก Form Design และลากตัว SaleQ มาวางเป็น Subform ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ Datasheet View

Complete and Continue