กระดานข่าว

หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้าน IT

​ต้องการ #เขียนโปรแกรม# เก็บข้อมูล แต่ออกแบบไม่เป็น

เนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่ ยังเก็บข้อมูลไม่ถูกต้องช้อมูลค่อนข้างกระจัดกระจายเป็นหลาย Sheet หลาย Files ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้งานต่อ ไม่ว่าจะเป็นการออกรายงานในรูปแบบต่างๆ หรือ ใช้ติดตามงานต่างๆ ได้ ผมเลยคิดว่าจะทำ contents บน YouTube เพื่อช่วยพวกเราพัฒนามุมมองด้านการออกแบบ วิเคราะห์ระบบที่กระชับ...

READ MORE

รับเขียน Excel Macro

สำหรับใครที่ต้องการ Macro ด่วน เรียนไม่ทันแล้ว ส่งมาครับ เรารับเขียนให้ 1 เรื่อง 2,000 บาท ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน เพียงส่งข้อมูลต้นน้ำ กับข้อมูลปลายน้ำมาเท่านั้น

READ MORE