แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ Logistic

Logistic ไม่ได้เป็นแค่กระบวนการขนส่งด้วยรถ เรือ หรือเครื่องบิน อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกัน แต่เป็นกระบวนการทำงานต่อเนื่องตั้งแต่ ขาย ซื้อ จัดเก็บ จัดส่ง หรืออาจรวมถึงกระบวนการผลิตด้วย 

ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องมีข้อมูลถึงกันหมดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การทำงานถึงจะต่อเนื่อง ไม่สะดุดติดๆหยุดๆ

บทนี้จึงได้นำเสนอแนวคิดคร่าวๆ ของระบบที่เราจะลงมือทำกันในหลักสูตรนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนบทต่อๆไป

สามารถดาวน์โหลดตัวแบบ Excel และตัวโปรแกรม Access ได้ที่นี่เลยครับ

Complete and Continue