สร้างฟอร์มแบบ Form View

เมื่อใดที่ต้องการสร้างฟอร์มในลักษณะ Form View, Access จะมี Wizard ช่วยทำให้อย่างรวดเร็ว

แต่ต้องมีการตั้งค่ากันนิดหน่อยเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

  1. ตั้งค่า Enable ตรงแถบ Data ใน Property Sheet ของ Field ID ให้เป็น "No" 
  2. แก้ปัญหา Text Box ที่มีค่ามากกว่า 60 ตัวอักษร ด้วยการไปที่แถบ Other ตรง Enter Key Behavior ให้เปลี่ยนจาก New Line in Field เป็น Default และที่แถบ Format ตรง Scroll Bars เลือก None แทน Vertical
  3. ปรับขนาด Text Box ให้เท่่ากับ Text Box อื่น เพื่อยืนยันว่าแก้แล้ว เมื่อมาดูอีกทีจะได้ไม่สงสัยว่าแก้ไปหรือยัง


Complete and Continue