การขุดค้นข้อมูลด้วย Access Filtering

ตัวเลือกการใช้คำสั่ง Filter ของ Access

Text Filters ใช้ Contains 

Number Filters ใช้ Less Than กับ Greater Than 

Date Filters ใช้ Between

ดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างได้ที่นี่

Complete and Continue