เขียนสูตรใน Query ทำ Link และกำหนด Join

การใส่สูตรคำนวณใน Query ไม่ต่างกับ Excel เท่าไหร่ ผิดกันแค่ Access อ้างถึงชื่อ Field ขณะที่ Excel อ้างที่อยู่ cell และอีกอย่างคือ ไม่มีเครื่องหมาย = นำหน้า อย่างเช่น

Excel : [a3] =[a1] * [a2]  

ถ้า [a3] เป็น "Amt", [a1] เป็น "Qty" และ [a2] เป็น"price

สูตรใน Access : Amt: [Qty] * [price]

สำหรับการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตาราง ต้องมีการกำหนดค่า Join ตรงเส้น Link ว่าจะเอาตารางไหนเป็นตัวหลัก โดยหัวลูกศรต้องชี้ออกจากตารางหลักที่อยู่ก่อน ไปยังตารางที่เราต้องการดึงข้อมูลมาเสริมเสมอ

Complete and Continue