ระบบรับส่งค่า(Set Value) ในฟอร์มเดียวกัน

กฏคือตัวรับอยู่ซ้าย ตัวส่งอยู่ขวา 

สำหรับกรณีนี้ ทั้ง 2 ตัวอยู่บนฟอร์มเดียวกัน เลยใช้ me ได้ ไม่ต้องเขียน path

Me.R2Cost = Me.PStdCost

Complete and Continue