แนะนำหลักสูตร


อยากเขียนโปรแกรมเป็น อยากได้โปรแกรมที่ตรงกับงาน หรือ

ใครที่เดิน Excel มาสุดทางแล้ว อยากต่อยอดให้เก่งกว่านั้น หลักสูตรนี้เลยครับ เจาะลึก Microsoft Acess

สอนกันตั้งแต่ไม่เป็นจนเขียนโปรแกรมได้ ใช้เวลาไม่กี่วันก็เขียนได้แล้ว

แถมมี Workshop ท้ายหลักสูตรให้ดูการนำความรู้จากหลักสูตรไปเขียนโปรแกรมต่างๆมากมายเพียงใช้เวลาไม่เกิน ช.ม. ในแต่ละโปรแกรม

เกี่ยวกับหลักสูตร

อยากเขียนโปรแกรมเป็น อยากได้โปรแกรมที่ตรงกับงาน

หรือใครที่เดิน Excel มาสุดทางแล้ว อยากต่อยอดให้เก่งกว่านั้น

หลักสูตรนี้เลยครับ เจาะลึก Microsoft Access

สอนกันตั้งแต่ไม่เป็นจนเขียนโปรแกรมได้ โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเราก็สามารถติดอาวุธเพิ่มให้กับตัวเองได้แล้ว ในยุคที่คนไม่ Update ตัวเอง อาจตกรถได้

นอกจากโปรแกรม Sale Order ง่ายๆ ที่ใช้เป็นตัวเดินการสอนแล้ว ท้ายหลักสูตรยังมีอีก 7 Workshops ให้ดูการนำความรู้จากหลักสูตรไปเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก

โดยแต่ละโปรแกรมจะใช้เวลาไม่เกิน ช.ม.ได้แก่

  • Stock สินค้าคงคลัง
  • Contract คุมกำหนดสัญญา กำหนดการบำรุงรักษา
  • BOM แปลงสูตรการผลิต
  • Asset คุมการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ เอกสาร เครื่องมือ
  • Advance ติดตามเงินเบิกสำรองจ่าย
  • Clinic บริหารงานคลีนิค โรงพยาบาลRent เรียกเก็บ ติดตามค่าเช่า
  • Transport บิรหารงานขนส่ง

ทำให้หมดกังวลเรื่องเรียนแล้วนำใช้ไม่ได้

หลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นการใช้งานเครื่องมือต่างๆใน Access แบบครบถ้วนนะครับ เพราะเราจะเน้นการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และเน้นที่เครื่องมือพื้นฐานทั้งหมด เพื่อให้ใช้ได้กับทุก Version ของ Access

สิ่งที่จะได้ก่อนอื่นเลยสำหรับหลักสูตรนี้ คือโปรแกรมต่างๆ ที่เขียนในหลักสูตร ซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่พิเศษมาก ไม่สามารถหาซื้อ หรือจ้างใครเขียนได้เลย เพราะเป็นโปรแกรมที่เราสามารถจัดการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากเราจะรู้วิธีคิด วิธีเขียน ตลอดจนวิธีการแก้ไขตั้งแต่ต้นจนจบ

และหากเรียนจบแล้ว ต้องการทำ Workshop เฉพาะงาน แบบตัวต่อตัวผ่าน Zoom สามารถติดต่อขอทำ Workshop 1 วันได้ ในราคา 2,000/วัน (ซึ่งปกติ 1 โปรแกรมจะเสร็จได้ใน 1 วัน เทียบเวลาจาก Workshops ในหลักสูตรได้) โดยไม่ต้องลงเรียนหลักสูตรเต็ม 4 วัน 8,000 เพราะสามารถลงมือทำได้เลย ไม่ต้องสอนพื้นฐานกันอีก

เกี่ยวกับผู้สอนผ่านงาน Logistic กับ Supply Chain มากว่า 30 ปี ตั้งแต่ Tomy Toy, Nippon Express, Thai-Laos Lignite, Future Garment, Lite-On

และเนื่องจากงานที่ทำมีความต้องการข้อมูลจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ วางแผน ผลิต คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนแผนกขนส่ง BOI และภาษีอากร

การเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นสุดๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือ IT ขณะที่ Programmer หายาก และแพงมาก แถมเขียนไม่ค่อยได้อย่างใจ เพราะเราอธิบายให้เขาเข้าใจไม่ได้ หรือเพราะเขาฟังไม่เข้าใจกันแน่ ผมจึงตัดสินใจไปเรียนเขึยนโปรแกรมเอง โดยลงเรียนหลักสูตร PPD (Professional Programming Developer) ที่จุฬา ในปี 2540 และนำมันมาใช้ในงานตั้งแต่นั้นมา จนประสบความสำเร็จอย่างดีในงานที่ทำ สามารถกำกับจนงานลื่นไหลได้ไม่สะดุด รู้ปัญหา และติดตามงานได้ก่อนจะเกิดเรื่อง ตลอดจนสามารถออกรายงานต่างๆได้รวดเร็ว ตามต้องการของฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะต้องการในรูปแบบใด

เคยเป็นที่ปรึกษาด้าน Logistic ให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ กองส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เคยเป็นวิทยากรสอน IT เรื่องฐานข้อมูลให้กับ อบต. กองควบคุมโรคติดต่อ และ กระทรวง ICT

ปัจจุบันรับเขียน และรับสอนเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Access มี Course Online ส่วนตัวหลักสูตร 'เขียนโปรแกรมได้ภายใน 20 ชม. ด้วย MS Access'.

ที่มาทำหลักสูตร Excel นี้ เพราะเห็นว่าคนไทยเก็บข้อมูลผิดกันมาก สิ้นเปลืองทรัพยากรมนุษย์มหาศาล ขณะที่หลายองค์ยังไม่รู้จัก MS Access ซึ่งใช้เขียนโปรแกรมโดยตรง จึงตั้งใจทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาทดแทน เพื่อให้ผู้ใช้ Excel สามารถทำงานได้ดีกว่าเดิมสามารถลดเวลาลงได้ระดับนึง

Example Curriculum

  Introduction
Available in days
days after you enroll
  Database vs Non-Database ฐานข้อมูลคือ
Available in days
days after you enroll
  วิธีเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง Normalization
Available in days
days after you enroll
  วิเคราะห์ระบบ ออกแบบโปรแกรม
Available in days
days after you enroll
  การตั้งค่า Access ก่อนเริ่มเขียนโปรแกรม
Available in days
days after you enroll
  การสร้าง Table ตาราง
Available in days
days after you enroll
  Query คำสั่งเรียกดูข้อมูลหรือ Filter แบบมีเงื่อนไข
Available in days
days after you enroll
  การใส่สูตรใน Query
Available in days
days after you enroll
  Action Query คำสั่งสร้าง เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล อัตโนมัติ
Available in days
days after you enroll
  การสร้างฟอร์ม
Available in days
days after you enroll
  สร้างระบบ Auto และ Log in
Available in days
days after you enroll
  ออกรายงานด้วย Query
Available in days
days after you enroll
  ออกแบบป้ายพิมพ์ ด้วยคำสั่งวน Loop และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ
Available in days
days after you enroll
  งานดูแลระบบ จัดเก็บโปรแกรม
Available in days
days after you enroll
  แปลงโปรแกรมเป็นระบบเครือข่าย ทำงานร่วมกันได้หลายคน
Available in days
days after you enroll
  การนำเข้าข้อมูลจากภายนอก Import
Available in days
days after you enroll
  การตั้งค่า Font ในส่วนต่างๆ ของ Access
Available in days
days after you enroll
  Endless Workshop ตัวอย่างการวิเคราะห์ ออกแบบระบบต่างๆ
Available in days
days after you enroll
  รวมโปรแกรมทั้งหมดในหลักสูตร
Available in days
days after you enroll

Choose a Pricing Option