78 การใส่รูปสินค้า และให้แสดงออกที่หน้าฟอร์ม

Download

ในตัวอย่างโปรแกรมที่ให้ download มีรูปอยู่ ก่อน Test ต้องเอารูปไปไว้ใน Folder ที่ต้องการก่อน แล้วพอเข้าโปรแกรมก็ทำการ Browse ใส่รูปใหม่นะครับ เพราะมันจะหาไม่เจอ เนื่องจากมันอยู่คนละ Folder กับของผม และนี่คือปัญหาของการใส่รูป

Complete and Continue