ตัวอย่างโปรแกรมที่จะได้จากหลักสูตรนี้

แสดงรูปแบบการสอนผ่าน Workshop Stock และ 

โปรแกรมควบคุมการเบิกจ่ายล่วงหน้า พร้อมโปรแกรมตัวอย่างที่นำไปใช้งานได้จริงให้ download ได้ในหลักสูตร

โปรแกรมบริหารจัดการ Stock


สาธิตการเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Access แบบ Workshop เน้นที่การวิเคราะห์ออกแบบ มีทั้งระบบรับ และจ่าย ตลอดจนหา Stock คงเหลือ

โปรแกรมควบคุมเงินเบิกจ่ายล่วงหน้า Advance Control


สอนเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Access แบบ Workshop เน้นที่การวิเคราะห์ออกแบบ ระบบควบคุมการเบิก-คืน เงินสำรองจ่างล่วงหน้า

เกี่ยวกับผู้สอนผ่านงาน Logistic กับ Supply Chain มากว่า 30 ปี ตั้งแต่ Tomy Toy, Nippon Express, Thai-Laos Lignite, Future Garment, Lite-On

และเนื่องจากงานที่ทำมีความต้องการข้อมูลจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ วางแผน ผลิต คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนแผนกขนส่ง BOI และภาษีอากร

การเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นสุดๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือ IT ขณะที่ Programmer หายาก และแพงมาก แถมเขียนไม่ค่อยได้อย่างใจ เพราะเราอธิบายให้เขาเข้าใจไม่ได้ หรือเพราะเขาฟังไม่เข้าใจกันแน่ ผมจึงตัดสินใจไปเรียนเขึยนโปรแกรมเอง โดยลงเรียนหลักสูตร PPD (Professional Programming Developer) ที่จุฬา ในปี 2540 และนำมันมาใช้ในงานตั้งแต่นั้นมา จนประสบความสำเร็จอย่างดีในงานที่ทำ สามารถกำกับจนงานลื่นไหลได้ไม่สะดุด รู้ปัญหา และติดตามงานได้ก่อนจะเกิดเรื่อง ตลอดจนสามารถออกรายงานต่างๆได้รวดเร็ว ตามต้องการของฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะต้องการในรูปแบบใด

เคยเป็นที่ปรึกษาด้าน Logistic ให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ กองส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เคยเป็นวิทยากรสอน IT เรื่องฐานข้อมูลให้กับ อบต. กองควบคุมโรคติดต่อ และ กระทรวง ICT

ปัจจุบันรับเขียน และรับสอนเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Access มี Course Online ส่วนตัวหลักสูตร 'เขียนโปรแกรมได้ภายใน 20 ชม. ด้วย MS Access'.

ที่มาทำหลักสูตร Excel นี้ เพราะเห็นว่าคนไทยเก็บข้อมูลผิดกันมาก สิ้นเปลืองทรัพยากรมนุษย์มหาศาล ขณะที่หลายองค์ยังไม่รู้จัก MS Access ซึ่งใช้เขียนโปรแกรมโดยตรง จึงตั้งใจทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาทดแทน เพื่อให้ผู้ใช้ Excel สามารถทำงานได้ดีกว่าเดิมสามารถลดเวลาลงได้ระดับนึง


Choose a Pricing Option