แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย

  1. การใช้งานพื้นฐานของ PowerPoint
  2. การสร้างสไลด์และเลือกเทมเพลต
  3. การเพิ่มข้อความและรูปภาพในสไลด์
  4. การสร้างอนิเมชันและเอฟเฟกต์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานนำเสนอ
  5. การนำเสนองาน PowerPoint

เกี่ยวกับหลักสูตร


หลักสูตร PowerPoint เป็นการเรียนรู้การใช้โปรแกรม PowerPoint ที่เป็นโปรแกรมสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการนำเสนองานหรือการสื่อสารทางธุรกิจ โดยโปรแกรม PowerPoint นั้นมีเครื่องมือและฟีเจอร์ที่มากมายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานนำเสนอได้อย่างสวยงาม มีประสิทธิภาพ และมีการนำเสนอที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

เกี่ยวกับผู้สอน


ทำหลักสูตร Oneline มากว่า 15 ปี แล้ว

สำหรับ PowerPoint นี้ตั้งใจให้ทุกคนมีเครื่องมือในการนำเสนอความรู้ความคิดต่างๆ ออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของสังคม โดยสอนให้สามารถสื่อความคิดออกมาเป็นภาพ เป็น VDO ผ่านโปรแกรมง่ายๆ อย่าง PowerPoint เพื่อนำขึ้นเผลแพร่ตาม Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ฯลฯ

Example Curriculum

  Intro and Resources
Available in days
days after you enroll
  Basic พื้นฐาน
Available in days
days after you enroll
  Presentation Workshop
Available in days
days after you enroll
  เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับ PowerPoint 365 หรือ 2019
Available in days
days after you enroll

สมัครตอนนี้